Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Konsultuojame ISO ir kitų  standartų organizacijoms diegime

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Infomacija

Telefonas: +370 612 48233

El.paštas: isostandartai@smartcontinent.com

Adresas: T. Kosciuškos 24-104

ISO 26000

mokykla socialine atsakomybe

ISO 26000 – tai socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas, kurio patvirtinta versija buvo išleista 2010 metais.

Verslo ir kitokios organizacijos neegzistuoja vakuume. Organizacijų santykis su visuomene ir aplinka yra svarbus veiklos aspektas. ISO 26000 pateikia rekomendacijas organizacijoms, kaip vadovaujantis etika ir skaidrumo principu prisidėti prie visuomenės sveikatos ir gerovės kūrimo. Deklaruojama socialinė atsakomybė tampa vienu iš pagrindinių patikimo verslo bruožų.
ISO 26000 yra rekomendacijų, o ne reikalavimų standartas, ir jis nėra sertifikuojamas. Standarte pateikima socialinės atsakomybės terminai, apibrėžimai bei socialinės atsakomybės principai. Taip pat pateikaimos rekomendacijos, kaip socialinę atsakomybę integruoti į organizaciją.

Tarptautinių standartų autorė nurodo, kad ISO 26000:
–  skirtas visų tipų, tiek viešojo, tiek ir privataus sektorių organizacijoms, besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse;
–  prisideda prie jau egzistuojančios socialiai atsakingos veiklos;
–  yra naudingas plėtojant tarptautinį kompromisą dėl socialinės atsakomybės apibrėžimo ir reikšmės, dėl to nurodo, į kokias esmines OSA (organizacijų socialinės atsakomybės) sritis įmonė turėtų labiau orientuoti savo veiklą;
–  turi rekomendacijų, kaip OSA principus paversti efektyviais veiksmais bei platinti gerą OSA praktiką pasauliniu mastu.

Socialinės atsakomybės sritys pagal ISO 26000

1. Aplinka – Aplinkos apsauga
2. Darbo vieta – Įdarbinimo praktika
3. Etiška veikla
4. Santykis su vartotojais
5. Visuomenė – Bendruomenė
6. Organizacijos valdymas
7. Žmogaus teisės

ISO 26000 nauda jūsų organizacijai

1. Pagerinamas socialinis klimatas organizacijoje
2. Padidėja darbuotojų motyvacija, sumažėja darbuotojų kaita
3. Padidėja klientų pasitenkinimas
4. Motyvuoti darbuotojai padidina organizacijos veiklos patikimumą ir kokybę
5. Pagerinamas įmonės įvaizdis
6. Socialinės atsakomybės iniciatyvos gerina įmonės reputaciją

ISO 26000 yra lengvai suderinama su kitais vadybos standartais – kokybės vadybos standartu ISO 9001, aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001  ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartu OHSAS 18001.

Kodėl verta rinktis

 

1. Sutaupytas laikas.
Savarankiškai įmonėje diegiant kokybės vadybos standartą, darbuotojai sugaištų kur kas daugiau laiko nei samdydami konsultantus.

2. Greitas ir profesionalus standarto diegimo procesas
Intenstyvus bendravimas su klientu užtikrina greitą ir profesionaliai atliekamą standarto diegimo procesą.

3. Pilna paslaugų apimtis
Pasirinkus Smart Continent LT, Jūsų įmonei bus sukurta kokybės vadybos sistema bei paruošime Jus sertifikaciniam auditui. Kokybės vadybos sistemos valdymas nesibaigia sertifikato įdiegimu, todėl vykdome ISO 26000 standarto priežiūrą po jo sertifikavimo Jūsų įmonėje.

4. Platesnis požiūris į organizacijos veiklą
Smart Continent LT darbuotojų patirtis konsultuojant privačias, valstybines ir viešąsias organizacijas leidžia pažvelgti į organizaciją ne į kaip atskirą vienetą, bet kaip į sistemos dalį, kuri dalyvauja valstybės gyvenime bei tarptautinėje rinkoje, palaikydama ryšius su išorės tiekėjais, klientais ir partneriais, valdžios institucijomis. Smart Continent LT patirtis dirbant su įvairių sektorių ir dydžių įmonėmis, valstybinėmis institucijomi leido sukaupti gerąją praktiką ir platų požiūrį apie organizacijų darbo specifiką, kuria remiantis bus surastas tinkamiausias sprendimas Jūsų įmonei diegiant ISO standartą.

Nedvejodami susisiekite su mumis 8-612-48233,  arba el. paštu isostandartai@smartcontinent.com .