Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Konsultuojame ISO ir kitų  standartų organizacijoms diegime

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Infomacija

Telefonas: +370 612 48233

El.paštas: isostandartai@smartcontinent.com

Adresas: T. Kosciuškos 24-104

ISO 50001

rozete

Struktūruotas procesų aprašymas su instrukcijomis bei paaiškinimais yra būtinas verslo įmonėms, ypatingai jų augimo metu. Versle vartojamas išsireiškimas „užprocesinti“ – t.y. detaliai aprašyti visus vykstančius procesus, atsakomybes, įgaliojimus, vidinės kultūros ir išorinės komunikacijos su klientais tvarką.

Įmonės savo klientams privalo įrodyti siūlomų paslaugų bei produktų kokybę, todėl yra sukurta ISO standartų diegimo sistema, kuri šiuo metu pasaulyje yra populiariausia. Užsakovai gali reikalauti iš tiekėjo ar rangovo, jog būtų pastarasis būtų isidiegęs minėtą standartą kokybės vadybos, aplinkosaugos ar kitoje srityje. Jūsų įmonė gali pasinaudoti visa mūsų siūloma pagalba nuo A iki Z – pradedant finansavimo gavimu ir baigiant standarto diegimo procedūra įmonėje. Smart Continent LT suteiks konsultacijas iki pat sertifikuojančio biuro išduoto sertifikato pakabinimo ant Jūsų biuro sienos.

ISO 50001 – standartas energijos efektyvumo didinimui

Kiekvienais metais energijos ištekliai tampa vis brangesni. Organizacijų išlaidos energijai, sudaro vis didesnę kaštų dalį. Mažinant energijos suvartojimą, mažinami veiklos kaštai  ir šiltnamio dujų emisija. Siekis mažinti energijos suvartojimą, parodo ir organizacijos rūpestį gamtiniais ištekliais bei aplinkosauga. ISO 50001  yra energijos vadybos standartas skirtas komtroliuoti energijos kaštus ir mažinti šiltnamio dujų emisiją. Energijos vadybos standartas pateikia struktūrizuotus ir išsamius energijos efektyvumo gerinimo metodus. Standartas pateikia reikalavimus, kaip sukurti, įdiegti, palaikyti bei tobulinti vadybos sistemą ir taip nepertraukiamai stebėti bei mažinti energijos vartojimą. ISO 50001  veikimo principas:

  • Apibrėžiama organizacijos energijos vadybos politika, siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo
  • Nustatomi energijos taupymo tikslai ir priemonės tikslams pasiekti
  • Analizuojami energijos vartojimo duomenys, siekiant priimti atitinkamus sprendimus
  • Matuojami rezultatai
  • Įvertinama kaip veikia energijos vadybos sistema
  • Nuolat tobulinama pritaikyta energijos vadybos sistema

Energijos vadybos standartas ISO 50001 yra skirtas visoms organizacijoms, tačiau didžiausią naudą  gautų organizacijos, sunaudojančios daug energijos: pramonės įmonės, energijos gamintojai, vandens tiekėjai, atliekų perdirbėjai, nekilnojamojo turto valdytojai, ligoninės ir prekybos centrai.

ISO 50001 nauda jūsų organizacijai

Energijos vadybos sistema suteikia šias galimybes:

1. Nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su energijos vartojimu ateityje
2. Stebėti ir matuoti energijos suvartojimą, siekiant atrasti potencialias energijos taupymo galimybes
3. Pagerinti bendrą veiklos efektyvumą, sumažinus sąskaitas  už energijos suvartojimą
4. Sumažinti šiltnamio dujų išmetimą ir taip prisidėti prie valstybinių šiltnamio dujų išmetimo mažinimo tikslų
5. Deklaruojamas efektyvus energijos vartojimas ir rūpinimasis aplinkosauga padidina galimybes  užmegzti daugiau verslo sandorių
6. Padidinamas energetinis saugumas
7. Motyvuoja organizacijos darbuotojus taupyti energiją

ISO 50001 yra lengvai suderinama su kitais vadybos standartais – kokybės vadybos standartu ISO 9001 ir aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001.

Kodėl verta rinktis

1. Sutaupytas laikas
Savarankiškai įmonėje diegiant kokybės vadybos standartą, darbuotojai sugaištų kur kas daugiau laiko nei samdydami konsultantus.

2. Greitas ir profesionalus standarto diegimo procesas
Intenstyvus bendravimas su klientu užtikrina greitą ir profesionaliai atliekamą standarto diegimo procesą.

3. Pilna paslaugų apimtis
Pasirinkus Smart Continent LT, Jūsų įmonei bus sukurta kokybės vadybos sistema bei paruošime Jus sertifikaciniam auditui. Kokybės vadybos sistemos valdymas nesibaigia sertifikato įdiegimu, todėl vykdome ISO 50001 standarto priežiūrą po jo sertifikavimo Jūsų įmonėje.

4. Platesnis požiūris į organizacijos veiklą
Smart Continent LT darbuotojų patirtis konsultuojant privačias, valstybines ir viešąsias organizacijas leidžia pažvelgti į organizaciją ne į kaip atskirą vienetą, bet kaip į sistemos dalį, kuri dalyvauja valstybės gyvenime bei tarptautinėje rinkoje, palaikydama ryšius su išorės tiekėjais, klientais ir partneriais, valdžios institucijomis. Smart Continent LT patirtis dirbant su įvairių sektorių ir dydžių įmonėmis, valstybinėmis institucijomi leido sukaupti gerąją praktiką ir platų požiūrį apie organizacijų darbo specifiką, kuria remiantis bus surastas tinkamiausias sprendimas Jūsų įmonei diegiant ISO standartą.

Nedvejodami susisiekite su mumis 8-612-48233,  arba el. paštu isostandartai@smartcontinent.com .