Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Infomacija

Telefonas: +370 612 48233

El.paštas: isostandartai@smartcontinent.com

Adresas: T. Kosciuškos 24-104

ISO 9001

ofisas daug darbuotoju

Struktūruotas procesų aprašymas su instrukcijomis bei paaiškinimais yra būtinas verslo įmonėms, ypatingai jų augimo metu. Versle vartojamas išsireiškimas „užprocesinti“ – t.y. detaliai aprašyti visus vykstančius procesus, atsakomybes, įgaliojimus, vidinės kultūros ir išorinės komunikacijos su klientais tvarką.

Įmonės savo klientams privalo įrodyti siūlomų paslaugų bei produktų kokybę, todėl yra sukurta ISO standartų diegimo sistema, kuri šiuo metu pasaulyje yra populiariausia. Užsakovai gali reikalauti iš tiekėjo ar rangovo, jog būtų pastarasis būtų isidiegęs minėtą standartą kokybės vadybos, aplinkosaugos ar kitoje srityje. Jūsų įmonė gali pasinaudoti visa mūsų siūloma pagalba nuo A iki Z – pradedant finansavimo gavimu ir baigiant standarto diegimo procedūra įmonėje. Smart Continent LT suteiks konsultacijas iki pat sertifikuojančio biuro išduoto sertifikato pakabinimo ant Jūsų biuro sienos.

ISO 9001 kelia reikalavimus šioms sritims

1. Bendravimas su klientu ir jo poreikių išpildymas;
2. Tikslus pareigų, atsakomybės ir kontrolės lygio įmonėje nustatymas;
3. Kvalifikuoto personalo parinkimas ir mokymas, kad būtų perduoti visi kokybės valdymo reikalavimai bei tiksliai įvykdyti kliento pageidavimai;
4. Tinkamos klientų užsakymų gamybai įrangos panaudojimas, kalibravimas ir priežiūra. Būtinų matavimo priemonių įsigijimas ir priežiūra;
5. Tiekėjams – priemonės, kad būtų išvengta nekokybiškų žaliavų ir tiekimo pertrūkių;
6. Reikalavimai projektavimui: pradinė, iš kliento gauta informacija turi sutapti su gautais projektavimo duomenimis;
7. Reikalavimai gamybos ir pačios kokybės sistemos kontrolei ir analizei;
8. Reikalavimai kuriamos vadybos sistemos dokumentacijai.

ISO 9001 standartas kokybės sistemos reikalavimus arba su ja susijusią veiklą apirbrėžia tik bendrais terminais. Gali atrodyti, jog šio standarto įdiegimo metu, įmonėje atsiranda  daug nereikalingų  dokumentų, kuriuos reikia skaityti ir pildyti. Tačiau, visi nauji dokumentai įformina jau vykstančią veiklą įmonėje. Jie  padedakiekvienam darbuotojui dirbti ir bendrauti pagal suderintus darbo metodus, nurodant jo veiklos sritis ir atsakomybės ribas.

Kokybės vadybos sistema ir ją įdiegti įmonėje padedantis ISO 9001 standartas užtikrina kokybišką, tikslų ir darnų visos įmonės darbą, garantuoja visų įmonėje vykstančių procesų skaidrumą ir aiškumą, tiksliai padalina atsakomybę tarp darbuotojų bei skatina nuolatinį įmonės veiklos tobulinimą, kaštų mažinimą, pardavimų skaičiaus augimą ir pelno didėjimą.

Kokybės vadybos sistemos nauda jūsų organizacijai

Kokybės vadyba – organizacijos sėkmės formulė vis stipriau konkuruojančioje globalioje rinkoje. Klientai vis dažniau reikalauja specifinių charakteristikų ir išskirtinės kokybės produktų. Daugiau nei 1 milijonas organizacijų 178 šalyse yra įsidiegusios ISO 9001 kokybės vadybos standartą. ISO 9001 yra žinomas ir pripažintas tarptautiniu mastu, išleistas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO). Lietuvoje ISO 9001 standartą yra įsidiegę daugiau nei  1800 įmonių.

Jūsų organizacijai ISO 9001 atneš neabejotinos naudos, nes:

 • optimizuojama įmonės struktūra, pareigybės ir įgaliojimai, konkrečiau apibrėžiamas darbų ir pareigų pasidalijimas;
 • tobulinami verslo procesai ir darbo organizavimas;
 • pašalinami besidubliuojantys ar nekuriantys pridėtinės vertės procesai;
 • organizacija tampa vientisa sistema, kurios veiksmingai valdomi procesai lemia kokybiškų produktų sukūrimą;
 • visų lygių darbuotojai suvokia savo indėlį  į  kokybę  užtikrinimą ir vaidmenį organizacijoje, nes aiškiai apibrėžiami kiekvieno darbuotojo įgaliojimai;
 • tai gali sustiprinti darbuotojų motyvaciją ir lojalumą;
 • pagerėja įmonės vidaus drausmė, procesų ir juose dalyvaujančių darbuotojų sąveika;
 • procesai tampa tikslingesni, lengviau išmatuojami ir įvertinami;
 • daroma mažiau klaidų;
 • mažinamas resursų švaistymas;
 • vadovai sugaišta mažiau laiko problemų sprendimui;
 • daugiau laiko lieka nešališkam įvertinimui, analizei ir tobulėjimo gairių apibrėžimui, pagerėja koregavimo veiksmų efektyvumas bei veiklos rezultatų analizės galimybės;
 • visa tai sudaro prielaidas mažinti išlaidas, didinti produktyvumą, tobulinti valdymą ir kontrolę bei gerinti darbo sąlygas.

9001 yra lengvai suderinamas su kitais vadybos standartais – darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartu OHSAS 18001 ir aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001.

Kodėl verta rinktis

1. Sutaupytas laikas
Savarankiškai įmonėje diegiant kokybės vadybos standartą, darbuotojai sugaištų kur kas daugiau laiko nei samdydami konsultantus.

2. Greitas ir profesionalus standarto diegimo procesas
Intenstyvus bendravimas su klientu užtikrina greitą ir profesionaliai atliekamą standarto diegimo procesą.

3. Pilna paslaugų apimtis
Pasirinkus Smart Continent LT, Jūsų įmonei bus sukurta kokybės vadybos sistema bei paruošime Jus sertifikaciniam auditui. Kokybės vadybos sistemos valdymas nesibaigia sertifikato įdiegimu, todėl vykdome ISO 9001 standarto priežiūrą po jo sertifikavimo Jūsų įmonėje.

4. Platesnis požiūris į organizacijos veiklą
Smart Continent LT darbuotojų patirtis konsultuojant privačias, valstybines ir viešąsias organizacijas leidžia pažvelgti į organizaciją ne į kaip atskirą vienetą, bet kaip į sistemos dalį, kuri dalyvauja valstybės gyvenime bei tarptautinėje rinkoje, palaikydama ryšius su išorės tiekėjais, klientais ir partneriais, valdžios institucijomis. Smart Continent LT patirtis dirbant su įvairių sektorių ir dydžių įmonėmis, valstybinėmis institucijomi leido sukaupti gerąją praktiką ir platų požiūrį apie organizacijų darbo specifiką, kuria remiantis bus surastas tinkamiausias sprendimas Jūsų įmonei diegiant ISO standartą.

Nedvejodami susisiekite su mumis 8-612-48233,  arba el. paštu isostandartai@smartcontinent.com .