Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Konsultuojame ISO ir kitų  standartų organizacijoms diegime

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Infomacija

Telefonas: +370 612 48233

El.paštas: isostandartai@smartcontinent.com

Adresas: T. Kosciuškos 24-104

OHSAS 18001 / ISO 45001

darbininkai

BS OHSAS 18001 yra darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos šeimos standartas, išleistas Didžiosios Britanijos standartų instituto. OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems) darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos įdiegimas parodo atsakingą organizacijos požiūrį į darbų saugą. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema daugelyje valstybių yra privaloma. Organizacija turi įvertinti su jos veikla susijusias saugos ir sveikatos rizikas, suprasti, kaip suvaldyti šias rizikas ir nustatyti aiškius tikslus, siekiant nuolatinio sistemos veiksmingumo gerinimo. Standartas padeda organizacijoms kontroliuoti grėsmes atliekant įprastus darbų procesus bei išvengtikrizinėių situacijų. OHSAS 18001 keičiamas į ISO 45001 ir nuo 2021 nebetaikomas.

OHSAS 18001 / ISO 45001 standartas apima 3 komponentus

Grėsmių nustatymas
Analizuojamos sąlygos ir situacijos, kuriuose darbuotojai gali susižeisti arba susirgti.

Rizikos vertinimas
Įvertinama rizika atsirandanti dėl potencialių grėsmių, analizuojamas grėsmių kombinacijų poveikis.

Rizikos kontrolė
Potencialios rizikos yra kontroliuojamos, siekiant išlaikyti riziką priimtiname lygmenyje.

OHSAS 18001 / ISO 45001 nauda organizacijai

Teisinių reikalavimų įvykdymas
Organizacija, kurioje yra įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, pilnai įvykdo teisinius reikalavimus darbo saugos srityje.

Sukuriamas struktūrizuotas darbuotojų saugos ir sveikatos rizikų valdymo metodas
Rizikos yra nuolat matuojamos ir kontroliuojamos.

Pagerinama organizacinė kultūra
Įdiegus grėsmių rizikos sistemą, darbuotojai patys labiau rūpinasi grėsmių ir rizikų prevencija.

Padidinamas darbdavio patrauklumas
Organizacija, kurioje rūpinamasi darbuotojų sauga ir sveikata, tampa patrauklesnė potencialiems darbuotojams.

OHSAS 18001 yra lengvai suderinama su kitais vadybos standartais – kokybės vadybos standartu ISO 9001 ir aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001.

Kodėl verta rinktis

1. Sutaupytas laikas
Savarankiškai įmonėje diegiant kokybės vadybos standartą, darbuotojai sugaištų kur kas daugiau laiko nei samdydami konsultantus.

2. Greitas ir profesionalus standarto diegimo procesas
Intenstyvus bendravimas su klientu užtikrina greitą ir profesionaliai atliekamą standarto diegimo procesą.

3. Pilna paslaugų apimtis
Pasirinkus Smart Continent LT, Jūsų įmonei bus sukurta kokybės vadybos sistema bei paruošime Jus sertifikaciniam auditui. Kokybės vadybos sistemos valdymas nesibaigia sertifikato įdiegimu, todėl vykdome OHSAS 18001 standarto priežiūrą po jo sertifikavimo Jūsų įmonėje.

4. Platesnis požiūris į organizacijos veiklą
Smart Continent LT darbuotojų patirtis konsultuojant privačias, valstybines ir viešąsias organizacijas leidžia pažvelgti į organizaciją ne į kaip atskirą vienetą, bet kaip į sistemos dalį, kuri dalyvauja valstybės gyvenime bei tarptautinėje rinkoje, palaikydama ryšius su išorės tiekėjais, klientais ir partneriais, valdžios institucijomis. Smart Continent LT patirtis dirbant su įvairių sektorių ir dydžių įmonėmis, valstybinėmis institucijomi leido sukaupti gerąją praktiką ir platų požiūrį apie organizacijų darbo specifiką, kuria remiantis bus surastas tinkamiausias sprendimas Jūsų įmonei diegiant ISO standartą.

Nedvejodami susisiekite su mumis 8-612-48233,  arba el. paštu isostandartai@smartcontinent.com .