Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Parengiame įmonę ISO sertifikavimui

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Padedame pasirengti standarto audito procedūrai

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Konsultuojame ISO ir kitų standartų organizacijoms diegime

Infomacija

Telefonas: +370 612 48233

El.paštas: isostandartai@smartcontinent.com

Adresas: T. Kosciuškos 24-104

SA 8000

darbininkai

Struktūruotas procesų aprašymas su instrukcijomis bei paaiškinimais yra būtinas verslo įmonėms, ypatingai jų augimo metu. Versle vartojamas išsireiškimas „užprocesinti“ – t.y. detaliai aprašyti visus vykstančius procesus, atsakomybes, įgaliojimus, vidinės kultūros ir išorinės komunikacijos su klientais tvarką.

Įmonės savo klientams privalo įrodyti siūlomų paslaugų bei produktų kokybę, todėl yra sukurta ISO standartų diegimo sistema, kuri šiuo metu pasaulyje yra populiariausia. Užsakovai gali reikalauti iš tiekėjo ar rangovo, jog būtų pastarasis būtų isidiegęs minėtą standartą kokybės vadybos, aplinkosaugos ar kitoje srityje. Jūsų įmonė gali pasinaudoti visa mūsų siūloma pagalba nuo A iki Z – pradedant finansavimo gavimu ir baigiant standarto diegimo procedūra įmonėje. Smart Continent LT suteiks konsultacijas iki pat sertifikuojančio biuro išduoto sertifikato pakabinimo ant Jūsų biuro sienos.

SA 8000 socialinės atsakomybės standarto tikslai

 • Užtikrinti socialinę darbuotojų ir tarnautojų gerovę;
 • Gerinti sąlygas ne tik savo įmonėje, bet ir skatinti subrangovus;
 • Įrodyti Vakarų partneriams, kad organizacija civilizuotai elgiasi su savo darbuotojais ir yra įgyvendinusi pagrindines Žmogaus teisių konvencijos nuostatas ir direktyvas.

SA 8000 reikalavimai:

 • Vaikų darbas neturi būti naudojamas (leidžiamas tik su tam tikromis išimtimis ir sąlygomis).
 • Nebūtų (tiesiogiai ar netiesiogiai) priverstinio darbo, fizinių bausmių, užgauliojimų.
 • Būtų užtikrinta sveikata ir darbų sauga.
 • Darbininkai galėtų steigti profsąjungas ir asociacijas, turėtų kolektyvinių derybų teisę.
 • Priimant ir atlyginant už darbą, suteikiant mokymosi galimybės, paaukštinant pareigose, atleidžiant iš darbo ar išleidžiant į pensiją nebūtų rasinės, kastų, kilmės, religinės, negalios, lytinės, seksualinės orientacijos, narystės organizacijose, politinių pažiūrų ar amžiaus diskriminacijos.,
 • Būtų aiškiai apibrėžtos darbo valandos, viršvalandžiai, darbas šventinėmis ir savaitgalio dienomis.
 • Darbuotojui aiški atlyginimo sistema ir priedai.
 • Subrangovų skatinimas įgyvendinti visus minėtus reikalavimus.

SA 8000 nauda organizacijai

 • Padeda realizuoti organizacijos vertybes socialinėje srityje
 • Didina organizacijos reputaciją ir vertę visuomenei bei investuotojams
 • Suteikia galimybių rasti geresnių darbuotojų, juos išlaikyti ir didinti produktyvumą
 • Padeda geriau valdyti su socialiniais aspektais susijusią riziką tiekimo grandinėje
 • Sumažina riziką verslui dėl palankaus socialinio klimato organizacijoje
 • Potencialiems klientams lengviau pasirinkti kompanijas, besilaikančias galiojančių etiškos darbo praktikos normų ir teisės aktų reikalavimų.

SA 8000 yra lengvai suderinama su kitais vadybos standartais – kokybės vadybos standartu ISO 9001, aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartu OHSAS 18001.

Kodėl verta rinktis

1. Sutaupytas laikas
Savarankiškai įmonėje diegiant kokybės vadybos standartą, darbuotojai sugaištų kur kas daugiau laiko nei samdydami konsultantus.

2. Greitas ir profesionalus standarto diegimo procesas
Intenstyvus bendravimas su klientu užtikrina greitą ir profesionaliai atliekamą standarto diegimo procesą.

3. Pilna paslaugų apimtis
Pasirinkus Smart Continent LT, Jūsų įmonei bus sukurta kokybės vadybos sistema bei paruošime Jus sertifikaciniam auditui. Kokybės vadybos sistemos valdymas nesibaigia sertifikato įdiegimu, todėl vykdome SA 8000 standarto priežiūrą po jo sertifikavimo Jūsų įmonėje.

4. Platesnis požiūris į organizacijos veiklą
Smart Continent LT darbuotojų patirtis konsultuojant privačias, valstybines ir viešąsias organizacijas leidžia pažvelgti į organizaciją ne į kaip atskirą vienetą, bet kaip į sistemos dalį, kuri dalyvauja valstybės gyvenime bei tarptautinėje rinkoje, palaikydama ryšius su išorės tiekėjais, klientais ir partneriais, valdžios institucijomis. Smart Continent LT patirtis dirbant su įvairių sektorių ir dydžių įmonėmis, valstybinėmis institucijomi leido sukaupti gerąją praktiką ir platų požiūrį apie organizacijų darbo specifiką, kuria remiantis bus surastas tinkamiausias sprendimas Jūsų įmonei diegiant ISO standartą.

Nedvejodami susisiekite su mumis 8-612-48233,  arba el. paštu isostandartai@smartcontinent.com .